Här lägger du enkelt själv in din annons. Efter vår granskning kommer annonsen att läggas upp på webbplatsen. Under formuläret finns information om hur du går vidare. Vill du ha hjälp är du självklart välkommen att kontakta oss.

Lägg in en annons

Kontaktperson: *
Mejl / telefon: *
Rubrik - annons: *
Beskrivning: *
Pris: *
Jag godkänner nedanstående avtal.: *

* Mejla bilder på varan till kundservice@akutbutiken.se (ange namnet på kontaktpersonen i ämnesraden i mejlet).
* Betala 59 sek till bankgiro 482-4645 
(ange namnet på kontaktpersonen under meddelande). 

Användaravtal
  Begagnathandel via annonserna bedrivs direkt mellan säljare och köpare utan Zoticus Medical´s inblandning. Genom att annonsera eller kontakta försäljare godkänner du detta avtal. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.
  För att ingå avtal om tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.
  Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till materialet, antingen genom att du själv har skapat detta, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda materialet på webbplatsen i enligt med användarvillkoren.
  Detta innebär att du garanterar materialet inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material som du inte har tillåtelse att använda.
  Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i materialet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i materialet.
  Genom att lägga in en annons ger du Zoticus Medical obegränsad rätt att fritt förfoga över materialet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Zoticus Medical får även använda materialet i marknadsföringssyfte. Zoticus Medical´s rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.
  Du efterger härmed alla krav på ersättning från Zoticus Medical.

Marknadsföring
  All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).
  Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som har motsatt sig detta.

Ansvar
  Zoticus Medical garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till webbsidan. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför vår. Zoticus Medical kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.
  Webbplatsen är som ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor. Zoticus Medical har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Zoticus Medical ansvarar inte för den utannonserade varan.
  Zoticus Medical ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Ångerrätt
När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera i Akutbutiken frånsäger du dig din ångerrätt eftersom denna tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Denna tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats.

Du som köper en vara via en begagnatannons på Akutbutiken kan aldrig hålla Akutbutiken ansvarig för eventuella fel på varan eller liknande. Akutbutiken.se säljer endast annonsplatsen åt försäljaren. Försäljning och köp av varan görs av försäljare och köpare helt utan inblandning av Zoticus Medical.

Regler för annonsering
- Namn på kontaktperson skall alltid anges, oavsett om du säljer som företagare eller privatperson.
- Rubriken skall vara kort och beskriva det du säljer så bra som möjligt. Den får ej vara missvisande.
- Annonser som ej är kompletta, stötande eller innehåller olagligt innehåll kommer ej godkännas.
- Länkar till egen hemsida eller liknande godkänns ej.
- Återförsäljarannonser mm. godkännas ej.
- Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.
- Länkar eller hänvisningar i annonser är ej tillåtet.
- Bilder och länkar skall beskriva annonsens innehåll och bör vara dina egna samt följa upp upphovsrättslagen.
- Om du ser en annons som du vet bryter mot lagen är du skyldig att rapportera den till oss.
- Annonsören är personligt ansvarig för annonsens innehåll och kvalité. Zoticus Medical har inget ansvar för detta eller något annat som rör annonsen.
- Annonsmaterial publiceras även på andra webbplatser samt sociala medier. Genom att annonsera på köp&sälj godkänner du detta. 
- Alla priser anges och visas inklusive moms.
- Omgående efter försäljning ska du meddela detta så att annonsen kan tas bort