2018-02-05

Säker avfallhantering med SafeBOX kanlylburkar

Som ledande tillverkare i Norden har SafeBOX rätt strategisk skyddslösning som är avgörande för dig som kund. Genom att arbeta nära med vårdpersonal utvecklas ständigt kanylburkarna så att SafeBOX-systemen möter dina behov. SafeBOX är stolta över att vara i spetsen för klinisk avfallshantering som hjälper våra kunder både nationellt och internationellt till en säker arbetsmiljö. 

Statistik från EPInet visar att cirka en femtedel av alla stickskador inträffar efter användning av nålen, men före att  nålen slängts. Korrekt avfallshantering är således avgörande för en hygienisk och säker vårdinrättning. SafeBOX-system har passerat de strängaste internationella standarderna när det gäller säkerhet.

Medicintekniska produkter ska vara både effektiva och säkra att använda. De produkter som släpps på marknaden måste därför uppfylla en mängd olika krav och genomgå omfattande kvalitetssäkrade tester.

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: