2017-02-19

Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Spirometern visar utandningsvolym och kapacitet, samt om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv. Mätningen görs med hjälp av en spirometer. Den vanligaste information som fås är:

  • VC (vital kapacitet), den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning. VC är normalt cirka 5 liter för en vuxen människa.
  • FVC (forcerad vitalkapacitet), den största volym en person kan andas ut med full kraft efter en maximal inandning, anges i liter.
  • FEV (forcerad expiratorisk volym), under en begränsad tid. Under 3 sekunder är 95 % av VC normalt värde.
  • FEV1 (forcerad expiratorisk volym under 1 sekund) Normalt värde är 75 % av VC.


FEV och FEV1 är nedsatt vid obstruktiv sjukdom.

Spirometriundersökning utförs vanligtvis på lungmedicinsk avdelning, vid fysiologiska utredningsavdelningar inom sjukvården och vid vissa vårdcentraler. Denna undersökning utförs på läkarordination och är en viktig del av diagnostisering av exempelvis kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: