2017-04-02

Hur gör man när man fått hem testet?

Instruktioner om hur du öppnar förpackningen finns på provförpackningen, det står "Öppna här”. Va lite försiktig, förpackningen är frankerad och avsedd för retur till labb. När du öppnat förpackningen finner du provtagningsutrustning och instruktioner för hur du tar provet samt hur du gör för att skicka tillbaka provet. Har du frågor kan du alltid ringa till oss så hjälper vi dig.

När och hur får jag svar?

På självtest står hur lång tid det tar innan du får svar (oftast <24h). Därefter hämtar du ditt svar på hemsidan (se menyn) med en unik kod som finns med i ditt paket.

Du äger ditt provsvar! Vill du gå vidare med rådgivning eller liknande kan du få hjälp via samarbetspartner Kry.se, en vårdcentral på nätet. För positiva svar gällande Klamydia och Gonorré som lyder under Smittskyddslagen innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).

Taggar: Självtester

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: