2018-04-13

Dosetterena "Careousel" ger trygghet. Du vet hela tiden om att du kommer att påminnas om att ta dina läkemedel. Du slipper oroa dig för att du har tagit för mycket eller inte tagit några läkemedel alls. När du kan se läkemedlet i dosetten är det alltid tillåtet att ta den. Careousel påminner och förhindrar feldosering. Tryggare kan du inte bli.

Avancerad teknik har använts i ett enda syfte, att göra det enkelt för användaren. När väl medicinen är ilagd i Careousel sköter allting sig själv, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Du behöver inte göra någonting annat än att lägga i medicinen, och sen ta din läkemedel när Careousel meddelar att det är dags. Man programmerar vilka tider som medicinen ska tas en gång för alla. Säkerheten och exaktheten i medicineringen ökar genom att Careousel påminner vid inställda tidpunkter och att inga andra doser än den rätta är tillgänglig. Careousel är låsbar samt robust, den klarar att tappas i golvet. Genom att Careousel påminner blir även följsamheten gentemot ordinationrna bättre. Man kommer heller inte åt fel dos. Bristande följsamhet av läkemedel kostar faktiskt cirak 10 miljarder kronor per år i Sverige. Detta är bara en siffra, det generar framför allt ett onödigt lidande för de individer som drabbas.

Aven besparingspotentialen är mycket stor – bara genom att tiden för att dela ut medicin minskas. Exempel finns på att kostnaden för en Careousel sparats in på bara en vecka!Besök hos patienten kan planeras in oberoende av medicineringstider, vilket underlättar besöksplaneringen. Kommun och landsting kan vänta längre med att överta ansvaret för medicineringen eftersom patienten klarar av sin läkemedelshantering längre, alternativt att anhöriga kan hjälpa till under en längre tid. Med Careousel klarar patienten att ta medicinen själv. Careousel har en utbytbar kassett med 28 fack. Detta kan utnyttjas så att man laddar kassetten centralt och har ett utbytessystem. Till extrakassetterna finns även ett skyddslock.

Dosetten Careousel finns i tre varianter.

MiniTell är en medicinpåminnare i litet format, den får enkelt plats i fickan eller väskan då den bara är lite större än en snusdosa. MiniTell har fem fack för medicinen och kan påminna upp till fem gånger om dagen eller till exempel en gång om dagen i fem dagar. Den kan både påminna via en ljudsignal, vibration eller både och. När det är dags att ta medicinen så vrider användaren enkelt fram rätt fack för att ta del av den viktiga medicinen. Påminnelsefunktionen kan ställas in i 30 minuters intervall. MiniTell påminner användaren att ta sin medicin i 30 sekunder, tas inte medicinen så påminns användaren igen om 5 minuter, detta förlopp kan ske upp till två gånger.

Careousel Advance är en automatisk medicindosett som påminner användaren genom en ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta sina läkemedel. Dosetten matar själv fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig. Läkemedlen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24 st. Exempel, vid 4 medicintillfällen per dag så behöver man fylla på med ny medicin en gång i veckan. Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller i en skål. Vändningen gör även att ljud- och ljussignalen slutar.

Careousel Advance är en nyutvecklad version av Careousel som har flera nya betydelsefulla funktioner. Advance har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos. En funktion som både är unik och patenterad. Den nya modellen är också mer användarvänlig för vårdgivaren bland annat genom att Advance automatiskt slår över till sommar- och vintertid och kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter. I Careousel Advance har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts.

Careousel Advance GSM har samma betydelsefulla funktioner som Careousel Advance men med ytterligare smarta funktioner. Den kan bland annat skicka ett SMS till användaren, anhöriga och/eller vårdpersonal om medicinen inte tagits. SMS kan även skickas när antalet doser är på väg att ta slut och om något inte står helt rätt till med enheten (exempelvis om den ligger upp-och-ned). Inställningar kan göras via en internetportal och kan enkelt hämtas hem till enheten via ett knapptryck.

Du hittar alla dosetter här

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: