2017-05-17

 

  • Påbörja sköljning så snabbt som möjligt. Effekten av sköljningen är störst de första sekunderna.
  • Skölj mycket och håll ögat öppet under sköljning.
  • Skölj länge. Skölj i minst 15 min efter exponering av frätande ämnen. Använd flera flaskor eller fortsätt sköljningen vid en fast installerad ögonduschstation. Sök vård och ta med fler flaskor att sköja med under transport till sjukhus.

Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri.

Ögat har ett neutralt pH-värde. När alkalier eller syror hamnar i ögat förändras pH-värdet radikalt och en frätskada uppstår inom några sekunder. Alkaliska ämnen är orsaken till de flesta frätskador.

Vanliga orsaker till skador är exploderande batterier, stänk från lut, cement, kalk, maskindiskmedel, vissa tvättmedel, ammoniak, avfettning, färg, målarsoda och lim. Även metallspån, smuts och damm bör omgående sköljas bort för att inte fastna i ögat.

Cederroths ögondusch är boratbuffrad. En buffert kan beskrivas som en stötdämpare som har en förmåga att motstå pH-förändringar vid tillsats av stark syra eller bas. Med en buffrad ögondusch återställs ögats naturliga pH-värde snabbare och mer effektivt än med vanlig koksaltlösning.

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: