2018-11-07

Bor du i riskzon för att drabbas av översämningar?
Kan kommunen du bor i erbjuda dig hjälp när vattnet börjar stiga?

Oftast finns inte ett fullgott skydd för din villa. Visst finns det många olika sätt att stoppa vatten. Man kan bygga vallar av jord eller trä – brädor eller lastpallar. Sandsäckar är en annan beprövad metod. De flesta metoder är lika gamla som människan och oftast är de tungt, smutsigt och tar lång tid att få på plats, sen tar det lika lång tid att återställa efteråt. Kostnadsmässigt är dessa tradtionella metoder ganska kostsamma.

Därför har Inero översvämningsskydd tagits fram. Inero översvämningsskydd tillverkas i saltvattenbeständigt marint aluminium. Det rostar inte och har låg vikt. Sektionerna är försedda med ett patenterat snabbkopplingslås som stansats ut i plåten. Det innebär att barriärerna enkelt kopplas samman utan några verktyg. Monteringen är lätt, snabb och kan göras av vem som helst. 100 meter barriär monteras på ungefär en timme. Inero översvämningsskydd är också yteffektiv vilket underlättar lagring. Detta är alltså en perfekt produkt för villaägaren som bor i ett övervämningsdrabbat område.