2017-02-15

1. Innan du använder, desinficera napptermometern med ett lämpligt desinfektionsmedel.
2. Tryck på on/off-knapp: ett ljud hörs och displayen tänds.
3. Nappermometern visar nu den sista temperaturen under ca två sekunder,
och sedan visas °C eller °F blinkar, detta betyder att napptermometern är klar att användas (om rumstemperaturen är över 32 ° C, kommer termometern visa rumstemperaturen).
4. Sätt sugdelen i barnets mun för att mäta temperaturen.
5. Mätningen tar vanligtvis ungefär 2 minuter. Efter mätningen kommer ° C eller ° F slutar blinka och alarmsignalen ljuder i 5 sekunder eller så. Sedan visar napptermometern barnets kroppstemperatur.
6. Napptermometern stängs automatiskt av inom 10 minuter efter mätningen. Det
rekommenderas att stänga av napptermometern manuellt direkt efter mätning för att spara batteri.

OBS. Koka inte eller skölj av napptermometern, LCD-displayen är inte vattentät. Följ rengöringsanvisningarna i manualen.

    Varor som nämns i nyheten

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: