2017-05-02

Patientnära testning blir mer och mer vanligt tack vare en konstant förbättring av befintliga patientnära system. HemoCue har tillbringat de senaste 30 åren med att, tillsammans med vårdgivare, förbättra patientnära tester för ett brett spektra av kliniska områden, över hela världen.

Från diabetologer i Sverige till hjälporganisationer i Indien, från laboratorieingenjörer i USA till kvinnoläkare i Polen. Vilken fördel har du och dina patienter av patientnära testning?

Hemocue

Hemoglobin
För att diagnostisera anemi utförs i många fall onödiga laboratorietester vilket resulterar i att patientens behandling försenas och kostnaderna ökar. För att skilja mellan anemi, normalvärde och polycytemi är hemoglobin oftast det mest exakta och användbara laboratorietestet. Genom att använda HemoCue hemoglobinsystem är resultatet tillgängligt medan patienten är kvar på mottagningen och man kan snabbt besluta om eventuell behandling.

Glukos
I primärvården testas patienterna ofta för diabetes mellitus i samband med läkarbesök. HemoCue glukossystem, lätt att använda och med snabba och korrekta resultat, är idealiskt i detta sammanhang. Att få analyssvaret omedelbart spar tid för både personal och patienter. Man behöver inte återkalla patienten, man slipper administrativt arbete med att skicka proverna till laboratoriet samt eliminerar analysfel orsakade av glykolys.

Glukos - Neonatal
Neonatal hypoglykemi är vanlig och ofta symptonfri. Obehandlad kan den - i kombination med andra faktorer - leda till neurologiska störningar och i vissa extrema fall till döden. Därför är det absolut nödvändigt för neonatalavdelningen att ha en snabb och tillförlitlig metod för analys av glukos - såsom HemoCue glukossystem - som inte påverkas av höga värden för hematokrit, pO2, bilirubin eller andra tänkbara interfererande substanser.

Hemoglobin - Neonatal
En av orsakerna till anemi hos för tidigt födda barn är mängden blod som går åt för diagnostiska test. Genom att använda kapillärt blod och HemoCue hemoglobinsystem kan man minska provmängden för nyfödda barn. HemoCue hemoglobinsystem använder endast 10 µL kapillärt, venöst eller arteriellt blod. Systemet är bärbart och provtagningen kan lätt utföras även i en kuvös. Om man tillför intralipid vid parenteral nutrition kan lipemi uppstå som kan interferera vid diagnostiska tester. HemoCue hemoglobinsystem mäter på två våglängder och därigenom kompenseras för turbiditet orsakad av t ex lipider.

Hemoglobin - Obstetrik & gynekologi
Många kvinnor lider av anemi orsakad av bl a graviditet, kraftiga menstruationer, blödande fibroider eller endometrios. För att upptäcka förekomst av anemi och fastställa svårighetsgraden är hemoglobin den enda analys som behövs. Genom att använda HemoCue hemoglobinsystem är analyssvaret tillgängligt medan patienten är kvar på mottagningen, och om anemi upptäcks kan man samtidigt ta prov för kompletterande laboratorietester. När anemin beror på näringsbrist är hemoglobin ett känsligt mått på terapisvar.


Glukos - Obstetrik & gynekologi
Graviditetsdiabetes har beskrivits som en dold epidemi. Den drabbar 2-5 % av gravida kvinnor, men trots att den är behandlingsbar förblir den ofta odiagnostiserad. För screening av graviditetsdiabetes måste man ha en glukosmetod som ger exakta och tillförlitliga svar och har hög sensitivitet och specificitet. HemoCue glukossystem med dess utmärkta precision och tillförlitlighet används för screening, diagnos och uppföljning av graviditetsdiabetes. Omedelbara analyser med HemoCue glukossystem eliminerar analysfel orsakade av glykolys samt höjer patientsäkerheten.

Taggar: Hemocue

    Varor som nämns i nyheten

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: