2018-04-25

En kombinationsutbildning med Första hjälpen, HLR & Brand 1 gång om året bidrar till att ditt företag är väl förberett vid ett olycksfall eller brandtillbud.

Våra kompetenta instruktörer som har lång erfarenhet av både räddningstjänst och akut- och/eller ambulansjukvård utgår från din verksamhet under utbildningen. Tack vare instruktörernas erfarenhet finns det ingen fråga som inte kan besvaras och i många fall finns det även verkliga händelser att diskuttera och utgå ifrån. Vid de praktiska momenten ges tips och råd utifrån instruktörernas egan erfarenheter. Detta gör våra utbildningar till trovärdiga, intressanta, lärorika och många gånger roliga för deltagarna vilket är förutsättningen för en riktigt bra och minnesvärd utbildning.

En kombinationsutbildning är kostnadseffektiv för ditt företag då många utbildas under en kort tid, på plats hos er. Inga oömma kläder eller liknande behövs. Minimalt för- eller efterarbete behövs från er sida. Allt som behövs är en lokal med sittplatser för deltagarna samt är en projekter önskvärt, resten tar vi med oss vid utbildningstillfället. 

Utbildningsbehovet hos ett företag idag utgår till stor del utifrån ledningens satta standard. Enligt Arbetsmiljöverket och Lagen om Skydd mot olyckor finns rekommendationer med mera. Men det faktiska behovet bestäms av ledningen. Istället för att då uppfylla lägsta tänkbara utbildningsnivå rekommenderar vi dig att anlita oss för denna kombinationsutbildning 1 gång om året för hela din personalstyrka. Då kan du vara säker på att du uppfyller samtliga förordningar och behov. 

Kontakta oss för en offert eller läs mer om våra utbildningar här.

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: