2017-03-15

Analystid, tid för uppladdning varierar mellan 8-13 sekunder. Du kan läsa mer om detta i manualen för hjärtstartaren.

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: