2018-03-09

Sortimentet av ambulanskläder är utbytt och nytt varumärke är Eripio Wear

Just nu sker utförsäljning av ambulanskläder från Brage vi kommer framöver enbart erbjuda ambulanskläder från Eripio Wear. Eripio Wear är ett varumärke under Puvab AB som har mångårig erfarenhet av att tillverka kläder för räddningstjänst, ambulans, jakt- & friluftsliv med flera. Puvab AB bedriver hela sin verksamhet såsom design, lager och tillverkning i sin lokal som är belägen utanför textilstaden Borås. Puvab AB är ISO 9001 samt ISO 140001-certifierat. 

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: