Artiklar, tips & råd

Totalt 124 poster
Sida 4 av 4
1 2 3 4
2014-07-08

En koldioxidsläckare är lämplig för släckning i elektrisk utrustning

Släckare med gasen koldioxid – även kallat kolsyresläckare - släcker flammor snabbt och renligt eftersom koldioxiden inte lämnar några spår efter sig. Koldioxid släcker däremot glöd dåligt.
 
Koldioxid, liksom övriga gaser, är inte något särskilt effektivt släckmedel. En sexkilos koldioxidsläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett restaurangkök eller en mindre brand i ett ställverk.
 
Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Dessa släckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer. Gasen leder inte elektrisk ström och kan därför användas i till exempel ställverk.
 
Vad man behöver beakta vid släckning med koldioxid är att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna tillräckligt. Släcker man en brand i matfett får man även vara varsam så att det inte stänker fett på den som släcker.
 

 

0 kommentar(er)
2014-07-08

En pulsoximeter är ett medicinskt mätinstrument som används vid mätning av syremättnaden i blodet. Det kallas i dagligt tal för syremättnad, syresättning, saturation, pulsoximetri eller syresättning. Pulsoximetern bör visa ett värde mellan 95 - 100 %. Vissa sjukdomstillstånd såsom exempelvis KOL kan leda till försämrad saturaion.

Pulsoximetern sätts på en kroppsdel: örat, tårna, näsan eller den vanligaste, på ett finger. Där genomlyser två lysdioder den med två olika våglängder av ljus, rött (660 nanometer) och infrarött (940 nanometer). Dioderna blinkar cirka 30 gånger per sekund, det vill säga de har frekvensen 30 Hz. Ljussignalerna fångas upp av en mottagare på baksidan och kompensering görs av mottagaren för störande kringljus som stör mätvärdet. Därefter jämför pulsoximetern hur mycket ljus av de olika våglängderna som absorberats vid pulsslag och mellan pulsslag. Då kan den räkna bort den absorbation som sker av vävnaden och det venösa blodet som man mäter över, och kvar blir bara hur mycket ljus som har absorberats av det pulserande blodet. Det är det pulserande, artäriella blodet som är syreberikat och som är intressant för syremättnaden. Med hjälp av två fysikaliska lagar kan man sedan räkna ut syremättnaden, Beers lag och Lamberts lag. Det är inte själva syret man mäter utan koncentrationerna av oxyhemoglobin och deoxyhemoglobin, det vill säga hemoglobinet med bundet syre och det som har plats för mer syre.

I Akutbutiken.se finns pulsoximetrar både för proffs och hemmabruk.

0 kommentar(er)
2012-05-08
Tomas
BRAGE Protective Rescue - ambulanskläder för ambulanspersonal.
0 kommentar(er)
2012-05-08
Tomas
Vacuette® är ett av världens största märken för säker blodprovtagning. Säkerhetsprodukter som förhindrar nålsticksskador och skapar ett bra skydd. Blodprovtagningssystemet innehåller bl.a. säkerhetskanyler, lansetter, rörhållare m.m. Används av sjukhus runtom i världen och i Sverige
0 kommentar(er)
Totalt 124 poster
Sida 4 av 4
1 2 3 4