Beredskapsutrustning från LESS

Genom forskning och utveckling har norska företaget LESS tillsammans med den främsta kompetensmiljön för prehospitalmedicin arbetat fram lösningar för beredskap och evakuering som stöder en omfattande patientevakueringsstrategi, vilket säkerställer effektiv och säker evakuering.

LESS arbetar kontinuerlig med förbättringar för att bidra till att minska evakueringstiden, lösa flaskhalsar i evakueringskedjan och skapa produkter som hjälper till att säkerställa att patientens situation inte förvärras.

Möt utmaningarna med mångsidighet

En buss kolliderar utmed en kustlinje. Många skadade sprids i otillgänglig terräng mellan vägen och havet. Vädret försämras, risk för hypptermi ökar. Olyckan har skapat en kö och tillgängligheten begränsasd. Förutom utmaningar med trauma och chock är ryggskador mycket troliga. Evakueringen av skadade personer innebär långdistansstransporter på svår terräng.

I det här exemplet möter räddningsarbetet utmaningar både på grund av den svåra terrängen och det dåliga vädret. En person kan enkelt bära med sig upp till fem bårar till olycksplatsen för att evakueringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt.

De skadade kan snabbt säkras på baksidan, med vattentät värmeisolering för hela kroppen för att begränsa nedkylningen.

Bärare kan evakuera skadade personer snabbare och lättare tack vare den lätta konstruktionen av all utrustning samt väl anpassad lyftutrustning.

I händelse av risk för ryggskada är det mycket viktigt att undvika ytterligare omlokalisering av patienter innan de röntgenfotograferas. LESS-systemet är utformat för att undvika detta problem.

Under hela evakueringsprocessen och fram till radiologisk behandling kan patienten ligga kvar på samma bår. Oavsett om det är land, luft eller hav, är det lättare att transportera skadade tack vare den lätta och robusta konstruktionen av utrustningen. Antalet onödiga överflytter undviks och patienten värmeisolerad under hela insatsen.


När varje sekund räknas kan en snabbt och säkert insats vara skillnaden mellan liv och död.

Vissa produkter från LESS kan du handla direkt här i webbutiken. Behöver du hjälp med beredskapsutrustning, kontakta oss.