Hem » Översvämningsskydd

Översvämningsskydd

Produkter
12 36 72
  • Översvämningsbarriärer som effektivt skyddar materiella och immateriella värd...
    1244 SEK

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för. Vänd dig till kommunen om du har frågor för vilket ansvar du har för ditt skydd. I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker. Kontrollera även med ditt försäkringsbolag vad som gäller för att du ska få ersättning vid eventuella skador på grund av en översvämning.

Sedan 1998 har Räddningsverket och därefter MSB översiktligt karterat Sveriges vattendrag och sjöar. Det innebär att man översiktligt kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid olika flöden, 100-årsflödet och det beräknade högsta flödet. 100-årsflödet motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. Det beräknade högsta flödet motsvarar en värsta tänkbara översvämning som kan uppstå pga naturliga faktorer. Bor du i ett översvämningsdrabbat område? Besök MSB:s portal för översvämningshot

I Sverige finns en betydande risk för översvämning på 25 olika platser enligt en kartläggning av MSB. De utpekade områdena är vid hav och vattendrag. En betydande del av de områdena ligger längs med havet och återfinns främst i de södra delarna av Sverige. Städer och mindre samhällen som Helsingborg, Kungsbacka, Stenungssund och Ystad pekas ut, samt även tätorter vid vattendrag, som Falun, Haparanda och Uppsala.