Hem » Brandskydd » Brandsläckare » Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckare

Produkter
12 36 72

Denna släckare har flera namn såsom co2-släckare eller kolsyresläckare, den rätta benämningen är dock klodioxidsläckare eller co2-släckare, då det är just koldioxid (co2) som är släckmedlet. Generellt kan man säga att valet av släckmedel i stor grad bestäms av den verksamhet som utförs på platsen, eller utifrån vilka typer av bränder som kan uppstå. En kombination av flera typer kan därför bli aktuellt. När man tar hänsyn till de olika släckmedlens egenskaper och att användaren blir bekant med dessa och handsläckarens verkningsgrad, kommer man att kunna utföra en snabb och effektiv släckning. CO2-släckare ger en helt ren släckning utan saneringsbehov och är därför lämplig vid släckning av bränder i elektrisk utrustning, serverrum och liknande. Passar även för offentliga miljöer såsom sjukhus. Koldioxidsläckare kan även användas i eldfarliga vätskor. CO2-släckare ger en helt ren släckning utan saneringsbehov och är därför lämplig vid släckning av bränder i elektrisk utrustning, serverrum och liknande. Passar även för offentliga miljöer såsom sjukhus. Koldioxidsläckare kan även användas i eldfarliga vätskor.

Koldioxidsläckare släcker bränder i:
B – brännbara vätskor samt elektriska anläggningar upp till 1000 V.

Fördelar:
Inga sekundärskador. Leder inte elektrisk ström. Lämpar sig bra för bränder i elektrisk utrustning. Tål temperaturer från -30°C til +60°C.

Att tänka på!
Täcker bara bränder i B klassen och bränder i elektrisk utrustning upp till 1000 V. Kort räckvidd på släckmedlet.

En brandsläckare som inte underhålls regelbundet blir en falsk trygghet. Service och kontroll ska genomföras enligt Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare NS-3656.trygghetsgaranti