Hem » Hjärtstartare, skåp, HLR-dockor » Jämför hjärtstartare

Jämför hjärtstartare

Produkter
12 36 72

Jämför hjärtstartare

Det finns flera olika modeller av hjärtstartare på marknaden och det kan vara svårt att veta som är bra eller dåligt, vilka funktioner som kan vara bra m.m. Det finns ett flertal jämförelsesidor på nätet som visar hjärtstartarnas olika funktioner, fördelar och nackdelar. Observera att dessa oftast är gjorda av återförsäljare av hjärtstartare och kanske inte är helt objektiva i presentaion. 

Några punkter som vi vill rekommendera dig att jämföra är:
- Garantitid, för både batterie och hjärtstartare.
- Vad kontrolleras av hjärtstartarens självkontroller. Exempelvis, kontrolleras elektrodernas funktion eller endast att de finns kopplade.
- Vad är driftskostnaden över tid, inte enbart inköpspris. Det kan skilja ganska mycket på tillbehör och förbrukningsutrustning.

Kontakta oss om du har några frågor.

Nedan ser du Svenska HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare. Dessa rekommendationer är gjorda utan inblandning av försäljare eller liknande. Du kan även skriva ut dokumentet via länken längre och använda som stöd när letar efter rätt hjärtstartare för dina behov.

Svenska HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare:

HLR-rådet har som mål att sprida kunskap om HLR och öka överlevnaden vid hjärtstopp. Att sprida hjärtstartare i samhället är av största betydelse, då detta kan minska tiden till behandling vid hjärtstopp vilket har stor påverkan på överlevnaden. Nedanstående råd är HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare. Läkemedelsverket har varit remissinstans.

- Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.
- Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.
- Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, ska vara CE-märkta.
- Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering.
- Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig till leverantören/tillverkaren (alternativt Läkemedelsverket).
- I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas i – ex. kontor, sportanläggning eller kanske utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan? Modellerna skiljer sig åt.
- Priset kan vara avgörande, men se även på driftsekonomin. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.
- Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroder (efter att ni använt hjärtstartaren eller att livslängd på batteri/elektroder har gått ut).
- Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverantören över längre tid
- Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.
- Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärt-lungräddning och känna till apparaten som förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
- Hjärtstartaren bör vara tydligt utmärkt i enligt HLR-rådets rekommendationer. 
- Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.
- Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren bör ske på Hjärtstartarregistret.se i samband med inköp.

Ladda ner HLR-rådets rekommendationer som PDF