Hem » Hjärtstartare, skåp, HLR-dockor

Hjärtstartare, skåp, HLR-dockor

Produkter
12 36 72

En hjärtstartare kan vara avgörandet mellan liv och död. 

Vi erbjuder dig ett antal olika modeller av hjärtstartare för att uppfylla just dina behov. Att din hjärtstartare är fräsch och klar för att användas är av yttersta vikt, vi kan hjälpa dig med tillbehör och service oavsett vilket fabrikat du har. Behöver du byta hjärtstartare kan vi även hjälpa dig med inbyte vid köp av en ny hjärtstartare.

När du köper din hjärtstartare från oss får du 1 års gratis support via vårt servicesystem Serviceplanner.se. När det är dags för någon åtgärd på din hjärtstartare får du ett mejl med instruktioner om vad som behöver göras. När du har ett serviceavtal hos oss får du även rabatt på alla tillbehör och reservdelar till din hjärtstartare. Kontakta oss så berättar vi mer.

Hjärtstopp

Ungefär 27 personer drabbas varje dag drabbas av hjärtstopp i Sverige. Endast en av dessa överlever. Det är alltså cirka 10 000 människor per år som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus där bara ca 500 av dem klarar sig.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå. Oftast sker detta på grund av att hjärtats normala rytm drabbas av ett elektriskt kaos. Ett hjärtstopp kan inträffa av flera olika anledningar där en hjärtinfarkt är den vanligasteorsaken. Dock ska man inte bland ihop begreppen hjärtstopp och hjärtinfarkt. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar medvetandet,  puls försvinner och människan slutar att andas. Detta med ett snabbt förlopp. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare används ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10% per minut.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att kalla på hjälp. Ring 112 för att kalla på ambulans, är du tveksam på om människan har drabbats av ett hjärtstopp eller ej är det betydligt bättre att larma en gång för mycket än att avvakta. Du måste också försöka att få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade.

Den hjälp som du kan ge i väntan på ambulans är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg (bröstkompressioner) upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras. Även här är det bättre att du gör någonting än att inte göra någonting alls. All hjälp en människa med ett hjärtstopp kan få är bättre än ingenting alls.

När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer SOS att hjälpa dig via telefon och ge dig instruktioner hur du utför hjärt- och lungräddning.

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver återstartas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.

Hjärtstartare

En hjärtstartare är en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och om det är nödvändigt kan en strömstöt levereras mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga vidare förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- & lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har närmast samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan och får använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Kom ihåg att hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren känner av detta och levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig apparat.

Ansvar

Som innehavare av en hjärtstartare åtar du dig inget medicinskt eller juridiskt ansvar. Det är dock väldigt viktigt att du ser till att utrustningen fungerar och att den går att använda. Följ därför de instruktioner för egenkontroll som finns i bruksanvisningen till din hjärtstartare. Det är viktigt att batterier och elektroder inte har blivit för gamla. 

För att hjälpa dig med att hålla din hjärtstartare i toppskick har vi tagit fram Serviceplanner. Detta är en funktion som påminner dig om de åtgärder som behövs för din hjärtstartare. Som abonnent på Serviceplanner får du även rabatt på förbrukningstillbehör.

Hjärtstartare, skåp, HLR-dockor