Hem » Brandskydd » Brandsläckare

Brandsläckare

Produkter
12 36 72

Brandsläckaren är ditt främsta vapen, men vilken typ av släckare du ska välja beror på vilken typ av brand som kan tänkas uppstå där du placerar den och vem som ska använda den. För hemmabruk rekommenderas pulversläckare, det är den typ av brandsläckare som släcker bränder i flest typer av material. Förutom pulversläckare hittar du skumsläckare, koldioxidsläckare och släcksprayer i sortimentet.

Brandsläckarna innehåller olika släckmedel

Det finns i huvudsak fyra typer av släckmedel; pulver, skum, kolsyra och vatten. Generellt kan man säga att valet av släckmedel i stor grad bestäms av den verksamhet som utförs på platsen, eller utifrån vilka typer av bränder som kan uppstå. En kombination av flera typer kan därför bli aktuellt. När man tar hänsyn till de olika släckmedlens egenskaper och att användaren blir bekant med dessa och brandsläckarens verkningsgrad, kommer man att kunna utföra en snabb och effektiv släckning.

Typer av brandsläckare

CO2-släckare, även kallad kolsyresläckare eller koldioxidsläckare ger en helt ren släckning utan saneringsbehov och är därför lämplig vid släckning av bränder i elektrisk utrustning, serverrum och liknande. Koldioxid är egentligen inte något särskilt effektivt släckmedel. En brandsläckare med 6 kg koldioxid klarar att släcka exempelvis en brand i en fritös eller en mindre elektrisk brand. Det släckta föremålet kan även flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan härden hunnit svalna av ordentligt. Koldioxidsläckare rekommenderars inte att användas utomhud då gasen lätt blåser bort och strålens räckvidd är endast 1-3 meter.

Den stora fördelen med koldioxid är att det är en gas och att den inte smutsar ner. Eftersom koldioxid dessutom inte leder elektrisk ström, är koldioxidsläckare väl lämpade för utrymmen där det finns känslig elektronisk utrustning, och där saneringsmöjligheterna är begränsade - t ex telestationer, ställverk, restaurangkök. Koldioxiden är tyngre än luft och kan tränga in i utrymmen som är lågt belägna. Vid användning av koldioxidsläckare i trånga utrymmen bör försiktighet därför iakttas på grund av kvävningsrisken. 

Pulversläckare är den typ av brandsläckare som släcker flest typer av bränder. Brandskyddsföreningen rekommenderar att varje hem ha en pulverbrandsläckare på 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A. Men visste du att det är skillnad mellan släckare och släckare? Ju högre släckeffekt en brandsläckare har dessto stärre brand kan den släcka. Housegard 6 kg 55A har marknadens högsta släckeffekt, vilket betyder att den släcker upp till 60% större bränder jämfört med en släckare med en släckeffekt på 34A I vårt sortiment av pulversläckare erbjuder vi såväl klassiska röda som Housegard Design Edition, ett sortiment med desingade brandsläckare.

Pulver leder inte elektrisk ström, vilket betyder att man kan släcka bränder i elektriska apparater med pulver utan att riskera att skada sig. Pulver är också frostbeständigt och funktionsdugligt i kalla miljöer (ner till -30C).

En skumsläckare släcker effektvit bränder i brandfarliga vätskor så som bensin och olja etc, men kan även användas vid klass A-bränder, dvs bärnder i organiskt material som trä, papper, textilier m.m. Skum är lättare att sanera än pulver, och rekommenderas därför för användning i alla offentliga miljöer. Skum släcker bränder av typ A och B, och ger ett bra skydd mot återtändning. Många nyare skumsläckare kan också användas mot spänningsförande anläggningar under 1 000 V.

Observera att en släckare med 9 liter skum bara klarar att släcka en hälften så stor brand som en släckare med 6 kg pulver.

Det nya och revolutionerande släckmedlet AVD har utvecklats, till följd av ökad problematik kring batteribränder och explosioner, för att effektivt släcka bränder i litiumbatterier. Med hjälp av en vattenbaserad samling av små mineraler bildas ett täckande skikt som kan liknas med ett keramiskt skal som kyler ner branden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället.

Housegards trygghetsgaranti

Nu införs en unik trygghetsgaranti på alla brandsläckare från Housegard. Om olyckan är framme och du tvingas använda din brandsläckare inom 5 år från köptillfället så får du en ny. När du köper en Housegard brandsläckare från oss, registrera dig här.

Brandsläckare för de utsatta platserna

Förutom de traditionella brandsläckarna finns även ett sortiment för proffs. CGS brandsläckare är tillverkad av kvalitetsstål och handtagen är tillverkat av rostfritt stål. CGS brandsläckare är avsett för användning i alla offentliga miljöer såsom köpcentra, sjukhus, skolor och kontor. Både inom- & utomhus. Behöver du hjälp med att hitta rätt brandsläckare eller är du intresserad av sortimentet CGS, kontakta oss.

Brandsläckare