Brandutbildning

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i brand och brandsläckning. Vi styr utbildningen efter de behov och risker som finns på er arbetsplats, tillvaro med mera.

Kursen kapar förståelse för era brandrisker och efter utbildningen ska ni känna till  brandskyddet där du befinner dig.

Instruktören som genomför kursen har erfarenhet från räddningstjänsten och långvarig utbildningserfarenhet.

Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar ca 3 timmar (max 20 deltagare).

Innehåll:
• Teori brandkunskap
• Förebyggande brandskydd
• Utrymningsförfarande
• Teoretisk & praktisk övning med handbrandsläckare
• Förfarande vid brand i kläder

Det praktiska handhavandet av brandsläckare sker som en simulerad rumsbrand med en kontrollerad gaslåga. Släckning sker med CO2-släckare. Detta gör att övningen är så miljövänlig som möjligt samt helt ren. Inga skyddskläder eller städning efteråt behövs. Denna praktiska övning kan till och med ske inomhus om utrymmet tillåter storleksmässigt.

Kontakta oss här för offert på utbildning

Om du vill uppgradera ditt brandskydd vid utbildningstillfället får du 10% på ditt köp av brandskyddsutrustning.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet och det är ledningen som har det yttersta ansvaret. Dock är säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal mycket viktiga medarbetare i sammanhanget.

I privata bostäder kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha någon/några brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation. Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker med mera.

Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en enklare form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation.

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, den är i första hand till för objekten själva och för att ansvariga ska ha ordning och reda i sitt system.

Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

 

 

Brandutbildning