AVD

Produkter
12 36 72

AVD - ett släckmedel för bränder i litiumbatterier och metallbränder

Incidenterna med litiumbatterier som fattar eld blir allt vanligare. Fram tills nu har det inte funnits någon effektiv metod att släcka dessa bränder. Nu lanserar Housegard AVD, ett helt nytt medel som effektivt kväver litiumbränder. Det här är en revolutionerande produkt som kommer att öka säkerheten vid hantering och användande av litiumbatterier. 

Med hjälp av en vattenbaserad samling av små mineral bildas en keramisk platta som kyler ner branden och lägger sig som ett tätt skal över brandhärden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället. Litiumbatterier blir allt vanligare i produkter som kräver mycket energi, som exempelvis datorer, mobiler, fjärrkontroller och leksaker. Batterierna erbjuder en mycket hög energidensitet, men kan i vissa fall innebära risker.

För att energin inte ska skena, så kallad ”termisk rusning”, finns ett antal olika säkerhetssystem. Skulle något av säkerhetssystemen slås ut av kraftiga stötar eller slag, eller av hög värme finns risk att batterierna exploderar och brinner med mycket hög temperatur.

Redan har ett antal olyckor skett. Bland annat ett stort antal litiumincidenter i flygplan. Nyligen har dessutom över 500 000 hoverboards återkallats av tillverkaren på grund av att många fattat eld. Det finns även mobiltelefoner som återkallats på grund av inre explosioner.

Typiska situationer som kan utlösa en litiumbatteribrand

- Yttre påverkan - fall, stötar och slag
- Överladdning
- Exponering för hög temperatur

Om någon av de tre ovanstående situationerna är kritisk, startas en kemisk reaktion i elektrolyten i battericellen eller en såkallad termisk rusning. Den producerar då brännbara gaser som, när den kritiska blandningen med syrgas uppnås och den inre värmeutvecklingen är tillräckligt långt fortskriden, gör att apparaten börjar brinna.

Några exempel på privata och industriella apparater som klassificerats som brandfarliga:

- Mobiltelefoner och bärbara datorer
- Barnleksaker
- Elektriska cyklar och skotrar
- Radiostyrda fordon, båtar och flygplan
- Sladdlösa verktyg
- Radiokommunikationsutrustning
- Övervaknings- och testutrustning inom sjukvården

AVD