Hem » Hjärtstartare, skåp, HLR-dockor » Utbildningar » Avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR)

Avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR)

A-HLR är främst avsedd för Sjuksköterskor och Läkare som är aktiva inom sjukvården.

Målsättning för utbildningsprogrammet A-HLR:
Utbildningen är anpassat för utbildning med ett standardiserat innehåll och metodik. Grundutbildningar skall ske på arbetsplatsen av instruktörer i A-HLR och instruktörsutbildningar skall ske som centraliserade utbildningar i HLR-rådets regi.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, BMA, pedagoger och studenter inom akutsjukvård.

Syfte: Att utbilda deltagare i grundutbildning och repetitionsutbildning inom akutsjukvård och vårdutbildningar.

Förkunskaper:
-Genomförd grundutbildning och/eller repetitionsutbildning enligt aktuella riktlinjer, inom senaste året i HLR och S-HLR.
-HLR-teknik träning de senaste veckorna
-Inläst A-HLR kursbok
-Godkänd webbutbildning i A-HLR

När du genomfört grundutbildning i A-HLR skall du kunna:
- förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
- utföra HLR med god kvalitet med både en- och två- livräddarteknik
- larma och förstå hur larmorganisationen fungerar
- använda de hjälpmedel för ventilation och cirkulation som är aktuella för utbildningen och arbetsplatsen.
- använda en halvautomatisk defibrillator på ett säkert och effektivt sätt
- använda en manuell defibrillator på ett säkert och effektivt sätt
- handlingsplanen för A-HLR
- förstå vikten av regelbunden träning
- kontrollera akututrustningen
- behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR
- förstå vikten av teamarbete
- förstå vikten av att utse en teamledare

Kontakta oss här för offert på utbildning

Kort information om utbildningen:

Grundutbildning tar enligt kursbeskrivning 4 timmar med fyra deltagare. Med fler deltagare tar utbildningen längre tid. De teoretiska avsnitten tar 1 timma och de praktiska 3 timmar. Under kursen varvas teori och praktik. Ett aktivt lärande styr lärandeprocessen. Deltagare skall läsa kursbok och genomföra skrivning i A-HLR före utbildningen för att vara teoretiskt förberedda och för att ge tid till praktisk träning. I de praktiska övningarna tränas deltagarnas färdigheter, säkerhetstänkande, teamarbete och förmåga till arbetsledning.