YesNo självtester

Ibland vill man bara ha ett snabbt svar angående sin kropp och hälsa. Är jag eller är jag inte? Har jag eller har jag inte? YesNo självtester ger dig detta svar – och det lika snabbt som enkelt. Själva provtagningen sköter du helt på egen hand och det extra fina är att du kan göra det precis var och när du själv vill. Vissa av YesNo självtester ger dig svar direkt inom några minuter, andra går till så att du kostnadsfritt skickar ditt prov till vårt laboratorium för DNA-analys och får då ditt svar inom bara några dagar via vår hemsida.

DNA-test
DNA-tester är en mycket säker och väl beprövad teknik som länge använts inom sjukvården. Och Idag är den även tillgänglig för dig som inte vill uppsöka läkarvård. YesNo självtester är enkla att utföra, oftast gnuggar du bara en bomullspinne på insidan av kinden, och du kan ta testet precis var och när du själv vill. När du genomfört testet skickar du in provet till ett laboratorium för analys. Efter någon dag kan du hämta svaret på Dynamic Code´s hemsida med hjälp av din personliga kod som följer med förpackningen. All information du behöver finns med i paketet som skickas hem till dig.

Ditt testresultat är helt anonymt och det är endast du som har tillgång till din kod. Ingen annan än du kan alltså gå in och hämta ut ditt testresultat. Din DNA kommer under inga omständigheter att användas till något annat än att analysera just det prov som du skickat in. Ditt DNA sparas inte heller någonstans. Provet destrueras efter en månad oavsett om du hämtat ut ditt provsvar eller inte. Bra att veta är också att alla de personer som är involverade i lagerhantering och på laboratorium har tystnadsplikt.

Det enda test där du måste ange dina personuppgifter är klamydiatestet, detta i enlighet med smittskyddslagen. Dessa uppgifter kommer att hanteras som journalhandling och därmed bevaras enligt journallagen.

Tillverkare och analys
Alla YesNo självtester är tillverkade av Dynamic Code. Ditt självtest för analys skickas till Dynamic Healthcare, de har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser och utför alla analyser i sitt eget laboratorium. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och granskas av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), vilket innebär att de håller minst samma säkerhet som inom vården.