Posifon

Posifon erbjuder GPS-larm, mobila trygghetslarm och medicinpåminnare för ökad trygghet och självständighet.

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Posifon AB är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg. Visionen är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet.

För att nå detta ska Posifon AB, för olika målgrupper, utveckla och erbjuda anpassade mobila trygghetssystem med avancerade kringtjänster. Posifon AB är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade personlarm, även kallade mobila trygghetslarm, och medicinpåminnare.