Oscars

Oscar Medtec är Sveriges ledande leverantör av medicinkylskåp och undersökningsmöbler för sjukvård, apotek och skolhälsovård. Sannolikt för att Oscar Medtec ända sedan starten 1967 i alla sammanhang bidragit med sin expertkunskap och att de alltid vill utveckla de nya och absolut bästa tänkbara lösningarna. Oscar Medtec bygger allt på kvalitet, ergonomi och användarvänlighet. Plus en service och support som gör det enkelt och tryggt att jobba tillsammans med oss.

Under 2016 har namnet ändrats. Oscar Instrument har blivit Oscar Medtec. Helt enkelt för att Medtec på ett bättre sätt beskriver vad de faktiskt gör – och alltid har gjort. Familjen Ericson är fortfarande den trygga ägaren och ambitionen är även i fortsättningen att utveckla, designa och tillverka medicinteknisk utrustning anpassad för människor i vården.