LESS

Möt utmaningar med flexibilitet!

- En bussolycka, många skadade utspridda på ett större område.
- Väderförhållandena försämras, risken för hypotermi ökar.
- Olyckan har orsakat trafikstockningar som hindrar tillgången till räddningsfordon.
- Dessutom finns det utmaningar med traumapatienter i chock, möjliga ryggskador.
- Evakuering av vissa patienter kan innebära att långa sträckor transporteras i svår terräng.
Tiden är kritisk.

Utrustningen från LESS innefattar all nödvändig utrustning för katastrofer och beredskapsfunktioner. Kompletta släpvagnar med tält som snabbt blåses upp med lågenergibelysning och värme, bårar, bårställ, rullvagnar, hypertermiförebyggande utrstning, triageutrustning m.m.  

I exemplet nedan möts insatsen av utmaningar både på grund av den svåra terrängen och det dåliga vädret. De skadade kan snabbt säkras på baksidan, med vattentät värmeisolering för hela kroppen för att begränsa nedkylningsrisken.

Evakuering av skadade personer sker snabbare och lättare, tack vare att all utrustning är så lätt som möjligt samt med anpassad lyftutrustning.

Är du intresserad av utrustning från LESS? Kontakta oss idag.

Produkter
12 36 72
  • Värmeponcho från LESS "One-size-fits-all". Skyddar väl mot nederbörd och vind.
    495 SEK
    ( 720 SEK)