Järven

Järven erbjuder produkter till sjukvård, akutvård, hemsjukvård, äldreomsorg, psykiatri och specialinrättningar. Järven har 40 års erfarenhet i branschen och de är en av Skandinaviens största tillverkare av madrasser till sjukvårdssektorn.

Järvens ambition är att erbjuda högsta möjliga liggkomfort för patienten genom hela vårdkedjan i kombination med bästa möjliga hygien, kvalitet och säkerhet.

Järvens miljöarbete har rönt stor uppskattning och vi arbetar oupphörligt med att finna material som ger minsta möjliga miljöbelastning. Det har resulterat i att de kan erbjuda den bästa rådgivning till kunder för att möta alla behov.