Hemocue

Produkter från HemoCue, som är en del av the Radiometer Group, används i mer än 130 länder. Genom att arbeta med vårdpersonal inom olika kliniska områden över hela världen har HemoCue utvecklat en stor förståelse för era olika behov. Dessa insikter, tillsammans med ett brett kunnande, erfarenheter och innovation, hjälper HemoCue att utveckla morgondagens patientnära testning. 140 miljoner tester utförs varje år = 4 tester/sekund året runt

HemoCue är övertygade om att patientnära testning med HemoCue bidrar till bättre vård eftersom ni får den information ni behöver, när och var som helst, så att ni kan snabbt kan fatta korrekta beslut. Det är detta HemoCue lägger fokus på. Och medan HemoCue gör det respekteras givetvis både interna som externa bestämmelser.