Akubtutiken förser dig med akututrustning

Akutbutiken innehåller akututrustning till alla tänkbara nödsituationer. Här hittar du hjärtstartare, akutväskor, första hjälpenutrustning, ventilationsutrustning, kirurgiska instrument, medicinteknisk utrustning, tandläkarutrustning  och mycket mycket mer. Våra kunder finns såväl inom professionell sjukvård, räddningstjänst, publika anläggningar, företag inom olika branscher och privatpersoner. Oavsett är du alltid välkommen att handla hos oss på Akutbutiken. Du kan välja mellan att handla som gäst (inga inlogg eller liknande krävs), eller skapa ett konto och få rabatt beroende på hur mycket du handlar över tid. Akutbutiken startades 2012 och har sedan dess sålt akututrustning till tusentals kunder över hela Sverige. Vi på Akutbutiken säljer inte bara utrustningen, vi har erfarenhet av att använda utrustningen då vi har erfarenheter från sjukvården, framför allt från prehospital verksamhet såsom ambulans m.m. Således kan vi även svara på dina frågor utifrån ett användarperspektiv. 

Vid en akut situation är förberedelse A och O, både mental och utrustningsmässigt. Akutbutiken hjälper dig med akututrustningen. En i förväg uttänkt handlingsplan och tillgång till relevant akututrustning är nödvändigt för att kunna hantera en akut situation snabbt och effektivt. Tänk alltid på det grundläggande LABCDE. LABCDE syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i prehospitalt akut omhändertagande av skadad,. L innebär livsfarligt läge, resterande bokstäver bygger på de engelska orden; Airway (fri luftväg), Breathing (andning), Circulation (cirkulation), Disability (neurologi) och Exposure (exponering). Varje bokstav representerar vitala funktioner där livshotande problem ska hittas och behandlas. Statusfynd som upptäcks vid undersökning åtgärdas innan man går vidare till nästa bokstav.